Numune Ürünlerin İmhası

BY IN Genel NO COMMENTS YET

Ülkemizde tüm ticari faaliyetlerini sürdüren firmalar müşterilerine ürünlerini sevdirebilmek ve bağlılık yaratmak adına çoğu kez numune üretim yoluna başvurmaktadır. Fakat çoğu kez numune üretim fazlalığından dolayı pek çok ürün elde kalabilmekte ve marka korunması, kaçakçılık ve sahtekârlık gibi dolandırıcıların önünün kesilmesi açısından imha çalışmalarından yardım alınmaktadır. Ürün korunabilirliğinin yanı sıra marka korunması açısından da imha

CONTINUE READING …

Evrak İmha Hizmeti

BY IN Genel NO COMMENTS YET

Şirket, kamu ve kurumların arşivlerinde hukuki değeri kalmayan, delil olma vasfını kaybetmiş, saklanması daha sonra kullanılması gerek kalmayan birçok evrak bulunmaktadır. Belli aralıklarla bu arşivlerin ayıklanarak imha edilmesi gerekmektedir. Evrak imha hizmetine başlamadan önce bir komisyon kurulur ve bu komisyon imha edilecek evrakları ayıklayarak düzenler. Evrak imha işlemi hamurlaştırılarak, yakılarak ya da kıyılarak yapılmaktadır. Kâğıtlar

CONTINUE READING …

Prototip Ürünlerde İmha Hizmetleri

BY IN Genel NO COMMENTS YET

Çağımızda sık karşılaştığımız ve sorun haline dönüşen belli başlı konular arasında da prototif ürünler gelmektedir. Prototif ürünler çoğu kez üretim piyasaya sürülmeden önce şekli ve tasarımı yapılırken üretilmekte olduğundan dolayı pek çok prototif ürünler de çevre sağlığının korunmasını önleyen niteliktedir. Bu gibi aşamalar esnasında tüm prototif ürünler şekil ve tasarım esnasındayken güvenli bir şekilde toplatılarak

CONTINUE READING …

Dijital Veri Ortamlarının İmhası

BY IN Genel NO COMMENTS YET

Verilerin üzerine kaydedilerek saklandığı ortamlara dijital veri ortamları denmektedir. En ideal veri saklama ortamları CD, DVD, Data kartuşlar ve hard disklerdir. Bu ortamları bilinen yöntemlerle silmek, format attırmak imha etmek için yeterli bir yöntem değildir. Kesin çözüme ulaşmak ancak fiziksel imha yöntemleri ile gerçekleşmektedir. Güvenli olarak imha edilmesi için bazı yazılımlar ve özel cihazlar tasarlanmış

CONTINUE READING …

Ayakkabı ve Plastik Aksesuar İmhası

BY IN Genel NO COMMENTS YET

Ülkemizde her ne kadar atık, üretim fazlalığı ya da üretim hata kanyaklı yanlışlar açığa çıksa da imha yoluna gidilen bir başka üretimlerin başında da ayakkabı ve plastik aksesuarlar gelmektedir. Genelde plastik aksesuar ve ayakkabı üretimlerinde ki şekil bozukluğu yanlış numara, etiket hataları ya da benzeri pek çok hatalardan dolayı ürünler kullanılmaz hale gelmektedir. Elde kalan

CONTINUE READING …